5 października 2021

Zachowanie alkoholika na głodzie alkoholowym, czyli nawrót alkoholizmu

Głód alkoholowy charakteryzuje się silną potrzebą sięgnięcia po alkohol. Potrzeba ta jest z kolei związana z silnymi emocjami, szczególnie ze złością i rozdrażnieniem. Nieodparta chęć ponownego napicia się jest jednym z pierwszych objawów choroby alkoholowej. Osoba odczuwająca głód alkoholowy powinna jak najszybciej zgłosić się do ośrodka uzależnień.

Przyczyny i skutki wystąpienia głodu alkoholowego

Głód alkoholowy mogą powodować takie sytuacje jak np.:

 • przewlekły stres w pracy, któremu towarzyszy osłabienie psychiczne
 • problemy w życiu osobistym, np. samotność, kłopoty rodzinne
 • zaprzestanie sięgania po alkohol, odczuwanie objawów odstawiennych
 • przebywanie wśród osób pijących alkohol w różnych sytuacjach, np. podczas wesel, spotkania firmowego itp.

Głód alkoholowy wywołuje wiele negatywnych doznań, których nawarstwienie jest główną przyczyną sięgnięcia po wysokoprocentowy trunek. Chory musi się więc zmierzyć z takimi odczuciami jak np.:

 • smutek, nieustanne rozdrażnienie i uczucie niepokoju
 • objawy somatyczne, np. zaburzony rytm serca, bóle głowy, mdłości
 • problem z koncentracją uwagi
 • depresja, spadek energii, brak motywacji do podjęcia aktywności. 

Manipulacje alkoholika

Osoba uzależniona od alkoholu funkcjonuje w poczuciu oderwania od rzeczywistości. Oszukuje innych, a także samego siebie, znajdując kolejne argumenty przemawiające za spożyciem alkoholu: stresująca praca, trudna sytuacja rodzinna lub małżeńska, samotność etc. Jednak osoba uzależniona manipuluje przede wszystkim samego siebie. Ponadto, oszukuje także najbliższe środowisko: rodzinę, przyjaciół czy znajomych. Kłamstwa nie służą jednak temu, aby wprowadzić kogoś w błąd, lecz jest to mechanizm obronny osoby chorej. Wraz z rozwojem choroby alkoholowej, kłamstwa i manipulacje zdarzają się coraz częściej. Alkoholikowi ciężko uświadomić sobie, że to właśnie nałóg stanowi największy problem. Wzrasta w nim niepokój związany z tym, co się stanie jeśli odstawi alkohol. Dopiero podjęcie terapii psychologicznej uświadamia choremu, że można funkcjonować bez alkoholu.

Co powoduje uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu to bardzo częsty problem występujący społeczeństwie. Niekiedy nie jest ono widoczne, ponieważ alkohol będzie spożywany codziennie w niewielkich dawkach. Alkoholizm jest jednak chorobą postępującą, co oznacza, że z czasem będzie się ona rozwijać i zatruwać organizm człowieka, zdrowie psychiczne i jego życie prywatne.

Jak działa uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu prowadzi do zaburzenia funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, co wiąże się z odczuwaniem objawów i skutków spożywania. Ponadto, dotyczy sfery psychologicznej, a także społecznej. Warto wiedzieć, że alkoholizm jest chorobą potencjalnie prowadzącą do zgonu w przypadku zaniedbania problemu i niepodjęcia leczenia.

Przyczyny choroby alkoholowej

Trudno jest jednoznacznie określić przyczyny choroby alkoholowej. Często wiążą się one z piciem towarzyskim, piciem dla zabicia czasu lub odczuwania silnych emocji (np. smutek, rozdrażnienie) i dążeniem do ich ukojenia. Są to zatem kwestie psychologiczne i społeczne, które najczęściej bywają bagatelizowane, ale mogą okazać się groźne. Powyższe czynniki wpływają na  fizyczne uzależnienie się od substancji chemicznej, jaką jest alkohol. Zaczyna wtedy pojawiać się potrzeba spożycia i objawy odstawienia w przypadku niedoboru alkoholu. Życie osoby uzależnionej zaczyna skupiać się wokół wysokoprocentowych trunków. Osoba uzależniona pije nawet w momencie, kiedy odczuwa negatywne skutki poprzedniego ciągu alkoholowego

Jak pokonać uzależnienie od alkoholu ?

Alkoholizm jest nałogiem, który niezwykle trudno zwalczyć. Dzieje się tak, ponieważ alkoholicy zazwyczaj nie chcą uświadomić sobie faktu, że są uzależnieni. Jednak gdy chory nie ma możliwości napicia się, staje się rozdrażniony i nerwowy. W późniejszym stadium taka osoba nie jest w stanie funkcjonować poprawnie bez kolejnego wysokoprocentowego trunku, a gdy już go wypije, nie kontroluje kolejnych ilości i nie jest w stanie przerwać ciągu.

Fazy alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu ma kilka faz, wśród których można wyróżnić:

 • Picie towarzyskie – dotyczy spożywania alkoholu w towarzystwie, na co przekładają się pozytywne doświadczenia z alkoholem, który w tej sytuacji rozładowuje napięcie i pomaga się odstresować.
 • Faza ostrzegawcza – weekendowe picie towarzyskie zmienia się w upijanie do nieprzytomności, a kolejnego dnia pojawiają się luki w pamięci. Często zaczyna się sięganie po kolejny trunek w celu zminimalizowania objawów tzw. kaca.
 • Faza krytyczna – coraz większa tolerancja na alkohol sprawia, że alkoholik traci kontrolę nad piciem, wpadając w ciągi alkoholowe trwające co najmniej kilka dni. Dodatkowo spada wydajność w pracy, pojawiają się problemy rodzinne, znacznemu pogorszeniu ulega kondycja fizyczna i psychiczna osoby uzależnionej.
 • Faza chroniczna – w tej fazie spada tolerancja na wypijany alkohol, a chory pije niemal codziennie, z krótkimi okresami abstynencji. Ponadto, może nawet dojść do konsumpcji alkoholu niespożywczego jak np. denaturat. W wyniku zatrucia alkoholowego często dochodzi do zgonów.

Jak walczyć z alkoholizmem?

Alkoholizm jest poważną chorobą, która dotyczy zarówno osoby uzależnionej, jak i jego rodziny. Choroba powinna być leczona, gdyż rozwój uzależnienia prowadzi w wielu przypadkach np. do marskości wątroby i w rezultacie do zgonu. Przede wszystkim alkoholik musi zaakceptować fakt, że jest uzależniony i podjąć wysiłek walki z nałogiem. Osoba taka powinna otrzymać wsparcie od swoich najbliższych, a ponadto otrzymać także fachową pomoc. Ośrodki leczenia alkoholizmu są niewątpliwie najlepszą opcją, która pomoże alkoholikowi wyjść z choroby. Leczenie alkoholizmu odbywa się za pomocą terapii psychologicznej pod okiem profesjonalnych terapeutów. Ponadto, ważne jest także leczenie farmakologiczne, co daje możliwość skutecznego zwalczenia nałogu. Warto uczestniczyć w zebraniach AA, również na terenie ośrodka leczenia uzależnień, gdyż chory znajdzie tam osoby będące w podobnej sytuacji życiowej. Spojrzenie z innej perspektywy na swoją sytuację życiową niewątpliwie przyczyni się do trwałych efektów terapii.

Metody leczenia alkoholizmu

Obecnie przyjmuje się, że jedyną skuteczną formą leczenia choroby alkoholowej jest psychoterapia połączona z farmakoterapią. Metoda ta obejmuje najczęściej wielomiesięczny lub nawet wieloletni plan działania, podczas którego Pacjent ma szansę na trwałe wyleczenie się z uzależnienia.

Skorzystaj z pomocy, którą oferują inni

Alkoholizm to poważny problem dla każdej uzależnionej osoby, a także jego bliskiej rodziny. Jednak ważne jest uświadomienie sobie faktu uzależnienia i podjęcie skutecznego leczenia. W ośrodkach leczenia alkoholizmu chory może liczyć na wsparcie i profesjonalną opiekę personelu medycznego, stąd warto wybrać właśnie ten sposób wychodzenia z nałogu, w trakcie którego chory uczestniczy w terapii psychologicznej połączonej z terapią farmakologiczną. Ważna jest przy tym wytrwałość w dążeniu do tworzenia swojej przyszłości bez alkoholu. Dzięki temu uzależniony może liczyć na trwałe i satysfakcjonujące efekty.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

ODTRUWANIE ALKOHOLOWE
W DOMU

Profesjonalizm

Indywidualne podejście (szczegółowy wywiad medyczny).

Bezpieczeństwo

Gwarancję bezpieczeństwa dzięki opiece specjalistów.

Komfort

Zabieg przeprowadzony w domu.

Skontaktuj się z nami